LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tên văn bản LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số hiệu 80/2015/QH13
Ngày ban hành 22/6/2015
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống