Tin trúng thưởng

Tin trúng thưởng (1)

-Vào hồi 09h30’, ngày 07/02/2022, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 05 vé giải nhất, Tổng trị giá 50 triệu đồng.

Số vé trúng thưởng 25936, mở thưởng ngày 30/01/2022.

 

- Vào hồi 15h ngày 09/06/2022, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 02 vé giải nhất, tổng trị giá 20 triệu đồng.

Số vé trúng thưởng 78907, mở thưởng ngày 06/06/2022.

 

- Vào hồi 10h ngày 30/06/2022, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 01 vé giải nhất, trị giá 10 triệu đồng.

Số vé trúng thưởng 20636, mở thưởng ngày 29/06/2022.

 

- Vào hồi 10h ngày 09/08/2022, tại phòng Tài chính huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 01 vé giải đặc biệt và 01 vé giải phụ của giải đặc biệt, tổng trị giá 525 triệu đồng.

Số vé trúng thưởng 92303, mở thưởng ngày 29/07/2022.

 

-Vào hồi 09h ngày 28/10/2022, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 01 vé giải đặc biệt trị giá 500 triệu đồng.

Số vé trúng thưởng 50000, mở thưởng ngày 21/10/2022.

-Vào hồi 10h ngày 02/11/2022, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 01 vé giải đặc biệt và 03 vé giải phụ của giải đặc biệt tổng trị giá 575 triệu đồng.

Số vé trúng thưởng 19739, mở thưởng ngày 26/10/2022.

-Vào hồi 10h ngày 15/11/2022, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 01 vé giảỉ nhất trị giá 10 triệu đồng.

Số vé trúng thưởng 31344, mở thưởng ngày 08/11/2022.

-Vào hồi 15h ngày 16/12/2022, tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Công ty đã tiến hành trao thưởng cho 02 khách hàng trúng thưởng 02 vé đặc biệt tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Số vé trúng thưởng 93971, mở thưởng ngày 09/12/2022.