Tổ chức Đảng

Tổ chức Đảng (3)

Sáng ngày 03/02/2023, Đảng ủy Tài chính tổ chức Tọa đàm “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)”. Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy Tài chính chủ trì Tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy đã tặng giấy khen cho các chi bộ và các đồng chí đảng viên có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

z4080644166933 8cd6ec11c118bbd6f8b0d91923d1ec8d 1

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho Chi bộ công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

z4080643834139 e3bd5f017c9d3e2a488a07300e779679

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho đồng chí Bùi Văn Phượng- Bí thư Chi bộ công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

 

     Chi Bộ công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Vừa qua, Chi bộ công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn thuộc Đảng Ủy tài chính tỉnh Lạng Sơn dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Phượng- Bí thư Chi bộ đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các ý kiến liên hệ thực tế tại cơ quan đơn vị, đề ra các giải pháp khắc phục.

z2156985362110 896c508bfcaaea025a47a4f0e0e77f4f

Bối cảnh buổi sinh hoạt


     Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị trong thời gian qua đã được các Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt; đơn vị đã chấp hành tốt việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn, sử dụng vốn không có hiệu quả; các phòng ban, tổ chức đảng, đoàn thể chấp hành tốt quy định trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảng viên, quần chúng cơ bản tự giác chấp hành việc thực hành tiết kiệm cụ thể như: sử dụng điện, nước, điện thoại hợp lý,..., tuy nhiên vẫn còn một số ít cá nhân chưa nâng cao ý thức trong việc thực hiện công tác chuyên môn, chưa sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, chưa tận dụng hết thời gian trong giờ làm việc, chưa thật sự tiết kiệm văn phòng phẩm, vẫn còn tình trạng ỷ lại, chấp hành chưa tốt quy định của Công ty như: ra khỏi phòng vẫn chưa tắt điện, quản lý văn phòng phẩm chưa thật chặt chẽ, thất lạc...
     Để làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chúng ta cần vận dụng tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh, hiện thực hóa vào thực tế hoạt động và thực hiện tốt một số giải pháp sau:
     - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan. Phát huy vai trò của Công đoàn, ĐTN trong công tác lãnh đạo, vận động, giáo dục đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
     - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức lao động phát hiện tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý những cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
     - Nâng cao chất lượng công tác quản lý trong kinh doanh, giảm những chi phí không cần thiết, tiết kiệm tối đa trong chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
     - Bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị các đảng viên, quần chúng trong chi bộ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng lĩnh vực công tác của mình
     - Thực hiện tốt công tác thi đua đối với nội dung thi đua cần tiết kiệm, tăng năng suất lao động đi đôi với chống quan lieu, tham nhũng và lãng phí, khen thưởng kịp thời các các nhân có giải pháp tiết kiệm thiết thực trong công tác....
     Sinh thời Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức mới của con người Việt Nam. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có sắc thái riêng biệt. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm, có giá trị khoa học và nhân văn to lớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về vai trò, nội dung của tiết kiệm, về đối tượng và giải pháp thực hành tiết kiệm. Trong bối cảnh sự lãng phí tràn lan hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm càng trở nên giá trị thiết thực và mang tính thời sự.

GIỚI THIỆU CHI BỘ ĐẢNG CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

Chi bộ Đảng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn về tổ chức Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tài chính, số lượng Đảng viên của Chi bộ đến tháng 10 năm 2015 là 20 đồng chí, số cán bộ CNVC là 42 đồng chí, tỷ lệ đảng viên chiếm 47,62 % so với tổng số cán bộ CNVC, trong đó có 10 đảng viên nữ chiếm 50%. Với trình độ tương đối đồng đều đảng viên trong Chi bộ đều nhận thức được vai trò của người đảng viên trong tình hình mới, có phẩm chất tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế của ngành, không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy Tài chính,Chi bộ Đảng Công ty và toàn thể đảng viên luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hăng hái thi đua làm việc năng xuất chất lượng hiệu quả, không ngừng đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Luôn phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, Chi bộ Đảng đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011; với xây dựng chính quyền và các tổ chức Đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ 12 kỳ đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập chung dân chủ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, các yêu cầu của cấp uỷ cấp trên. Chủ động đề ra chủ chương, biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, các quy định của Đảng bộ Tài chính.

 Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, có vai trò quyết định mọi thắng lợi. Với niềm tin tưởng và tự hào, tập thể Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn quyết tâm sẽ tiếp tục xây dựng tập thể chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể Công ty thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.