Tổ chức Đảng

Tổ chức Đảng (4)

       Sau chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Lạng Sơn; để nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng bài phát biểu của Tổng Bí thư. Ngày 02/10/2023 Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ với chuyên để về “Kết quả chuyến thăm và làm việc, bài phát biểu của Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Lạng Sơn”. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Phượng Bí thư Chi bộ. Trong bài phát biểu Tổng Bí thư đã nhấn mạnh một số vấn đề cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung; những thuận lợi và khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới; kết hợp chặt chẽ, hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội và phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhất là phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

z4755485988065 dbb0093218d9a5690490c3929b3f2303

Đồng chí Bùi Văn Phượng- Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Yến- phó Bí thư Chi bộ điều hành buổi sinh hoạt

     Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, tham gia phát biểu phân tích sâu nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, các ý kiến tập trung vào những nội dung trọng tâm bài phát biểu của Tổng Bí thư để từ đó cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới đã từng bước được bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện, toàn diện và sâu sắc hơn. Đây là tiền đề rất cơ bản để quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế, cụ thể:

Về xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

     - Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung. Những thuận lợi và khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới, đi lên từ nông, lâm nghiệp, nhưng cũng có rất nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá.

    - Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần xác định rõ phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ để phát triển kinh tế của tỉnh mà quan trọng hơn là để góp phần phát triển kinh tế của cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy với nước bạn Trung Hoa.

    - Tổng bí thư lưu ý tỉnh cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất là với nhân lực ở nông thôn, miền núi, vùng triển khai nhiều dự án đầu tư mới. Cần tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực theo những định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đặc biệt chú ý quan tâm tập trung làm tốt công tác cán bộ.

    - Tỉnh cần xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội. Coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực cho phát triển, xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ. Sớm trở thành tỉnh có dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

    Về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực

    - Với trọng trách là "phên giậu quốc gia" về quốc phòng, an ninh, đồng thời là "phên giậu về kinh tế", bảo vệ vững chắc thị trường nội địa cũng chính là bảo vệ chủ quyền, an ninh kinh tế của đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ Lạng Sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

    - Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước. Cần chăm lo đầy đủ, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đồng thời bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

    Tổng Bí thư mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới. Phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc.

z4755485992999 a8afdb18fb0444f5671caa76ae8743a5

Các đảng viên tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề

    Qua đợt sinh hoạt chuyên đề về “Kết quả chuyến thăm và làm việc, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Lạng Sơn” đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về trách nhiệm, nhiệm vụ của Chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị; xác định rõ hơn về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trọng việc xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong việc sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, thường xuyên rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

    Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng thời quán triệt cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và thực hiện tốt nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức lối sống, tiên phong, gương mẫu, chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần vào việc xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Sáng ngày 03/02/2023, Đảng ủy Tài chính tổ chức Tọa đàm “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)”. Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy Tài chính chủ trì Tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy đã tặng giấy khen cho các Chi bộ và các đồng chí đảng viên có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

z4080644166933 8cd6ec11c118bbd6f8b0d91923d1ec8d 1

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho Chi bộ công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

z4080643834139 e3bd5f017c9d3e2a488a07300e779679

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho đồng chí Bùi Văn Phượng- Bí thư Chi bộ công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

 

     Chi Bộ công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Vừa qua, Chi bộ công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn thuộc Đảng Ủy tài chính tỉnh Lạng Sơn dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Phượng- Bí thư Chi bộ đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các ý kiến liên hệ thực tế tại cơ quan đơn vị, đề ra các giải pháp khắc phục.

z2156985362110 896c508bfcaaea025a47a4f0e0e77f4f

Bối cảnh buổi sinh hoạt


     Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị trong thời gian qua đã được các Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt; đơn vị đã chấp hành tốt việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn, sử dụng vốn không có hiệu quả; các phòng ban, tổ chức đảng, đoàn thể chấp hành tốt quy định trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảng viên, quần chúng cơ bản tự giác chấp hành việc thực hành tiết kiệm cụ thể như: sử dụng điện, nước, điện thoại hợp lý,..., tuy nhiên vẫn còn một số ít cá nhân chưa nâng cao ý thức trong việc thực hiện công tác chuyên môn, chưa sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, chưa tận dụng hết thời gian trong giờ làm việc, chưa thật sự tiết kiệm văn phòng phẩm, vẫn còn tình trạng ỷ lại, chấp hành chưa tốt quy định của Công ty như: ra khỏi phòng vẫn chưa tắt điện, quản lý văn phòng phẩm chưa thật chặt chẽ, thất lạc...
     Để làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chúng ta cần vận dụng tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh, hiện thực hóa vào thực tế hoạt động và thực hiện tốt một số giải pháp sau:
     - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan. Phát huy vai trò của Công đoàn, ĐTN trong công tác lãnh đạo, vận động, giáo dục đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
     - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức lao động phát hiện tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý những cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
     - Nâng cao chất lượng công tác quản lý trong kinh doanh, giảm những chi phí không cần thiết, tiết kiệm tối đa trong chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
     - Bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị các đảng viên, quần chúng trong chi bộ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng lĩnh vực công tác của mình
     - Thực hiện tốt công tác thi đua đối với nội dung thi đua cần tiết kiệm, tăng năng suất lao động đi đôi với chống quan lieu, tham nhũng và lãng phí, khen thưởng kịp thời các các nhân có giải pháp tiết kiệm thiết thực trong công tác....
     Sinh thời Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức mới của con người Việt Nam. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có sắc thái riêng biệt. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm, có giá trị khoa học và nhân văn to lớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về vai trò, nội dung của tiết kiệm, về đối tượng và giải pháp thực hành tiết kiệm. Trong bối cảnh sự lãng phí tràn lan hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm càng trở nên giá trị thiết thực và mang tính thời sự.

GIỚI THIỆU CHI BỘ ĐẢNG CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

Chi bộ Đảng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn về tổ chức Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tài chính, số lượng Đảng viên của Chi bộ đến tháng 10 năm 2015 là 20 đồng chí, số cán bộ CNVC là 42 đồng chí, tỷ lệ đảng viên chiếm 47,62 % so với tổng số cán bộ CNVC, trong đó có 10 đảng viên nữ chiếm 50%. Với trình độ tương đối đồng đều đảng viên trong Chi bộ đều nhận thức được vai trò của người đảng viên trong tình hình mới, có phẩm chất tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế của ngành, không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy Tài chính,Chi bộ Đảng Công ty và toàn thể đảng viên luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hăng hái thi đua làm việc năng xuất chất lượng hiệu quả, không ngừng đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Luôn phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, Chi bộ Đảng đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011; với xây dựng chính quyền và các tổ chức Đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ 12 kỳ đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập chung dân chủ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, các yêu cầu của cấp uỷ cấp trên. Chủ động đề ra chủ chương, biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, các quy định của Đảng bộ Tài chính.

 Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, có vai trò quyết định mọi thắng lợi. Với niềm tin tưởng và tự hào, tập thể Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn quyết tâm sẽ tiếp tục xây dựng tập thể chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể Công ty thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.