Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ Số: 75/2013/TT-BTC 04/6/2014