Thông báo

Thông báo (6)

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn xin thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau:

z3906914544009 5954ce401bff9eecbaf26c59217a1d60

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn xin thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau:

TB tuyển dụng 2

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiên sthieets Lạng Sơn xin thông báo

CamScanner 07-14-2020 08.16.08 1

CamScanner 07-14-2020 08.16.08 2