Hội nghị người lao động Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn năm 2021

        Sáng ngày 22/01/2021, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác năm 2020.  Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Liễu Thị Yến đại diện Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

       Hội nghị tổng kết đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã đạt được tất cả các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra theo đúng quy định, cụ thể: đồng chí chủ tịch Công đoàn và thủ trưởng doanh nghiệp đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của đơn vị trong năm; thảo luận các vấn đề như việc xây dựng, sửa đổi các nội dung, quy chế, các kiến nghị, đề suất của người lao động. Tại Hội nghị cũng đã được nghe phần giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của đại diện người sử dụng lao động và đại diện cho người lao động.

     Hội nghị là dịp để đơn vị đánh giá kết quả hoạt động của một năm qua, từ đó phát huy những mặt đã làm được, đồng thời đưa ra những tồn tại cần khắc phục, để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho 2021

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị 2021. Đề suất các biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng lao động, tổ chức kinh doanh, quản trị chi phí. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Quan tâm tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động và thu nhập tiền lương.

     Thảo luận việc xây dựng các quy chế, quy định của đơn vị về lao động, thu nhập, thi đua khen thưởng, tham quan nghỉ mát, văn hóa thể thao, đời sống xã hội, sử dụng quỹ tiền thưởng, quỹ đóng góp, quỹ công đoàn…của đơn vị. Những ý kiến đống góp đều được lãnh đạo công ty ghi nhận, giải quyết thỏa đáng, từ đó thiết lập Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty. Đây cũng là dịp để đơn vị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 của đơn vị

      Một số hình ảnh Hội nghị người lao động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn

9dc9aeb9fd440d1a5455

Đồng chí chủ tịch Công ty Báo cáo kết quả Kinh doanh 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

z2298037900450 95c694bd8480f0bfdd44422d415b83f0

Đồng chí chủ tịch Công ty và chủ tịch Công đoàn cơ sở ký thỏa ước lao động tập thể dưới sự chứng kiến của các tổ chức đoàn thể

z2298037893637 c596713a08512f1e8c04dab2667aa471

Đồng chí chủ tịch Công ty tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2020

z2298587122321 10ed8746e8cf500d8bf41bcb6301783e