GIỚI THIỆU CHI BỘ ĐẢNG CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

GIỚI THIỆU CHI BỘ ĐẢNG CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

Chi bộ Đảng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn về tổ chức Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tài chính, số lượng Đảng viên của Chi bộ đến tháng 10 năm 2015 là 20 đồng chí, số cán bộ CNVC là 42 đồng chí, tỷ lệ đảng viên chiếm 47,62 % so với tổng số cán bộ CNVC, trong đó có 10 đảng viên nữ chiếm 50%. Với trình độ tương đối đồng đều đảng viên trong Chi bộ đều nhận thức được vai trò của người đảng viên trong tình hình mới, có phẩm chất tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế của ngành, không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy Tài chính,Chi bộ Đảng Công ty và toàn thể đảng viên luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hăng hái thi đua làm việc năng xuất chất lượng hiệu quả, không ngừng đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Luôn phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, Chi bộ Đảng đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011; với xây dựng chính quyền và các tổ chức Đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ 12 kỳ đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập chung dân chủ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, các yêu cầu của cấp uỷ cấp trên. Chủ động đề ra chủ chương, biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, các quy định của Đảng bộ Tài chính.

 Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, có vai trò quyết định mọi thắng lợi. Với niềm tin tưởng và tự hào, tập thể Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn quyết tâm sẽ tiếp tục xây dựng tập thể chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể Công ty thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.