Super User

Super User

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 00:52

Đoàn thanh niên

Một số hoạt động của Đoàn thanh niên công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn!

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 00:52

Tổ chức Công đoàn

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 00:52

Tổ chức Đảng

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 00:52

Thông tin doanh nghiệp

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:28

Slide7

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:27

Slide6

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:26

Slide5

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:21

Slide4

Thứ hai, 10 Tháng 8 2015 03:01

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch: Ông Bùi Văn Phượng

Điện thoại: 02053.870.236

Giám đốc: Bà Hoàng Thị Yến

Điện thoại: 0853.666.792

Phó giám đốc: Ông Dương Công Nam

Điện thoại: 02053.870.218

2. KIỂM SOÁT VIÊN

Kiểm soát viên không chuyên trách: Bà Liễu Thị Yến

Điện thoại: 0253.716.893

Page 9 of 10