Super User

Super User

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 00:52

Tổ chức Đảng

Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 00:52

Thông tin doanh nghiệp

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:28

Slide7

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:27

Slide6

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:26

Slide5

Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 01:21

Slide4

Thứ hai, 10 Tháng 8 2015 03:01

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. BAN GIÁM ĐỐC

Chủ tịch: Ông Bùi Văn Phượng

Điện thoại: 02053.870.236

Giám đốc: Bà Hoàng Thị Yến

Điện thoại: 0853.666.792

Phó giám đốc: Ông Dương Công Nam

Điện thoại: 02053.870.218

2. KIỂM SOÁT VIÊN

Kiểm soát viên không chuyên trách: Bà Liễu Thị Yến

Điện thoại: 0253.716.893

LSO-Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lạng Sơn tiền thân là Ban Quản lý Xổ số Kiến thiết được thành lập tại Quyết định số 224 UB-QĐ-TC ngày 6/6/1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 03:02

Slider3

Page 10 of 11